กล้องวัดมุม MICON รุ่น DT-2 พร้อมขาตั้ง

Specifications 

 กล้องวัดมุม THEODOLITE MICON DT-2
ผลิตในประเทศ จีน
 ระบบกล้องเล็ง
 กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพ ตั้งตรง
 กำลังขยายของเลนส์ 30 เท่า
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 45 มิลลิเมตร
 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ 2.6 ม. ที่ระยะ 100 ม.
 ระยะมองเห็นภาพใกล้สุดไม่เกิน 1.4 เมตร
 ค่าตัวคูณคงที่/ค่าตัวบวกคงที่ 100/0
 ระบบการวัดมุมแบบ Absolute Reading
 ระบบอัตโนมัติ (Compensator) +/- 3 ลิปดา
 จอแสดงผล LCD 2 หน้าจอ
 แสดงค่ามุมราบ และมุมดิ่งในจอเดียวกัน ได้
 ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง 1″/5″
 ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) 2″
 ระดับน้ำฟองกลมมีความไว 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
 ระดับน้ำฟองยาวมีความไว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
 กล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) 3 เท่า
 โครงสร้างกล้องสามารถถอดแยกออกจากฐาน ได้
 สามารถบอกระดับแบตเตอรี่ ได้
 แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมง
 อุปกรณ์มาตราฐาน
 ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม 1 อัน
 พร้อมรับประกันคุณภาพนาน 1 ปี
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,